Ha szereted a jó zenét, és bele akarsz kóstolni a Világba, ha pihenni és feltöltődni vágysz, fel akarsz fedezni új hangokat, ha jó társaságban egyszerűen csak jól akarod érezni magad, gyönyörű környezetben, a Balaton partján…

Évkerék Társulat ( Magyarország )

Nagysátor, 2018. július 17., kedd, 09:00 (A Nap s a Hold megszabadítása - roma mese)

Cudar sárkány ragadja magával a fényességeket, két bátor legény a szabadító. Ahogy hónuk alatt hozzák haza őket: a Nap barnára pirítja az egyiket: ő minden cigány ember öregapja. A Hold meg a másikat tejfehérre színezi: minden fehér ember magát tőle eredezteti. Pergő, szíved húrjait zengető muzsikaszóval elmondjuk azt is, miképp lett az első eső: tárd hát ki füled, s lelked: igen ősi mese ez...

 

Játszák. Gulyás Anna, Balogh Guszti, Ölvedi Gábor


Nagysátor, 2018. július 18., szerda, 10:00 (Napkeleti utazás - mese-koncert)

Családi koncert-mese kicsiknek és nagyoknak égig érő fáról, ág hegyén kacska holdról, csacska macska bajszáról, mennyei cápáról, tenger halairól, égen mosolygó Naptulipánról. csuda lényekről s Isten csudáiról. Az ékes muzsikaszót maszkos, óriásbábos, gólyalábas, zászlóforgatós tánccal, s jeles segítségetekkel tesszük szertefele zengőbbé.

Muzsikálnak:

Draskóczy Lídia - hegedű

Gulyás Anna - ének

Szlama László - koboz, ének

Alex Torres egyenesen Peruból- gitár, vokál

Vajdovich Árpád – nagybőgő, vokál

Ölvedi Gábor - ütőhangszerek, ének


Nagysátor, 2018. július 19., csütörtök, 10:00 (Világszárnya, az égitestszabadító – óriásbábos moldvai mítikus játék)

A fényességrablás moldvai történetében táltos lova segítségével Világszárnya állítja helyre a világok szépségét. 

 

Játszák: Gulyás Anna, Szlama László, Draskóczy Lídia, Gerzson János

 


Nagysátor, 2018. július 20., péntek, 10:00 (A világ kezdete - indiai mese)

Szitárral kísért ősi regénkből megtudod miképp gurult elő e világ egy dinnyéből... Ha többet is tudni kívánnál, ne ragadj le az első fánknál, tedd le izibe, fuss ide, lessél be: öregasszony tenyeréből világ virágzik ki, bórjú-nagy szemekkel lesz ám mit bámulni! Mese: Gulyás Anna Muzsika és varázsjáték: Tóth Szabolcs szitár, Gerzson János, és meglepetés-muzsika indiai vendégeinkkel


Nagysátor, 2018. július 21., szombat, 10:00 (Az elvarázsolt tó - török mese)

Halászt a szellem csuda tóhoz vezérli, hol morajlása a víznek miként énekszó: olyan. A mély varázsból mivé válik a tó, tűzzsonglőr szellemet hová vezet a szó, kit rejt a csuda palota mélye: szeretnéd tudni, jöjj el a mesénkre! Tűzzsonglőr, mesélő s muzsikus közös játéka varázs, de hajat nem perzsel, csak szívet: úgy vigyázz!

Játszák: Gulyás Anna – ének, mese, Kerényi Róbert – töröksíp, Gerzson János – saz, ney, s meglepetés-muzsikusok ősi török dallamokkal


Nagysátor, 2018. július 22., vasárnap, 10:00 (Meglepetés-mese az Évkeréktől)

Utolsónapi mesénk a hét során szövődő táncos-muzsikás találkozások, szülötte lesz: meglepetés magunknak is, Nektek is! A Babel Sound Fesztiválon csodás tajákról, szívükben varázsmesékkel, kezükben s torkukban ősi dallamokkal érkeznek muzsikusok. A héten nyitott szívvel hangolódunk egymásra s Rátok, csoda-közönségünk, hogy ezen záró mese élő találkozások tüzéből kerekedjen elibénk!

Mese-muzsika: Gulyás Anna, Gerzson János, s meglepetés-muzsikusok varázs-tájakról...


Ifjaknak, véneknek s gyerekecskéknek szórakoztatására s épülésére szolgáló történetek ékes hangszerekkel, óriás bábukkal, s a jeles közönség bevonásával történő előadása. Muzsikás mesék, mesés muzsikák, énekelt versek, magyar népmesék, népek meséi, hangszerbemutató, misztériumjátékok, történeti játékok, jeles napi előadások, magyar ünnepek, népek ünnepei, évkerék legendárium, szentek legendái, utcai óriásbábos vonulások, jóféle ünnepi étkek s illatos virágok az előadások neme s rendje szerint. Mulattatók-ríkatók:

Gulyás Anna, ki a fényesbnél fényesebb történetek előadásával s énekszóval, Keresztes Nagy Árpád, s Szlama László ki koboz-játékával, s síppal-hanggal, Ölvedi Gábor és Ibro, kik ama dübögő dobbal, Draskóczy Lídia ki hegedű-zengetéssel, Kerényi Róbert, ki az igen kényes szerszám, a  töröksíp fúvásával, Alex Torres, ki a szépölű gitár pengetésével szórakoztatja a jeles közönséget.  S még sokan mások: muzsikusok, báb-mozgatók, láb-mozgatók, tűz-zsonglőrök s más ügyes segítők az előadások neme s rendje szerint. S akik az szépen faragott ékes figurákat készítik: Kő Boldizsár s barátai.

A világhoz való sokrétű kapcsolódás igényének, a távoli tájak iránti kiapadhatatlan kíváncsiságnak évszázadok óta természetes műhelye a mese-és énekmondás aktusa. Vándorfabulák, mesék, dalok vándoroltak szájról szájra, népről, népre, öregjeink messzi időkről, messziről jött vándorok, igricek, távoli tájakról hoztak híreket, kötötték össze érzelmileg a hallgatót az elbeszélések szereplőivel.  A mesék, s a rítusok dalai nemcsak széles e világgal gombolyítanak össze, hanem összekötik az eget is a földdel!

Előadásaikon a zeneiség kiemelt szerepet játszik: az előadók a HolddalaNap zenekar tagjai s muzsikus barátaik.  

Az előadásokhoz bábokat, óriásbábokat is használnak, melyeket Balla Gábor és Kő Boldizsár, a Zöld Péter Népmese Játszótér alkotói, bábszínházi előadások kedvelt báb-készítői készítenek. 

A társulat népművelői színházként működik: határozott céljaik, közé tartozik a néphagyományok, népszokások életünkbe integrálásának lehetőségit keresni, a közönséget néprajzi gyűjtések anyagából merített értékekkel megismertetni. A díszletek, bábok, jelmezek is ezen igényesség jegyében kerülnek színre. A Társulat fontos célkitűzései közé tartozik az előadások helyszínhez, alkalomhoz való tájolása: számos előadásunk született egy adott ünnep, fesztivál, rendezvény eszmei tartalmához kapcsolódóan. 

Magyar népmesék, népek mítoszai, jeles napi előadásaik körbejárják az esztendőt s a világot, ők maguk meg országot-világot: évi száz körüli előadásukkal a nagyobb hazai intézmények s fesztiválok, s óvodák, iskolák állandó vendégei. A társulat előadásait a Millenáris Parkban, a Fonó Budai Zeneházban, a Néprajzi Múzeumban, a Mesemúzeumban és más művelődési intézményekben sorozatként is láthattuk, hallhattuk. A  a Művészetek Völgye, a Babel Sound Fesztivál, Ozora és más kiemelkedő országos rendezvény rendszeres meghívottjai. Spanyolul és angolul is meséltek már itthon is és külföldön is, ahol meg elfogy a szó, ott a muzsika, báb, s mímes játék elmondja az elmondhatatlant...

 

Weboldal
Az együttes facebook oldala

Partnereink